Son teknolojik dijital cihazlarla donanımlı merkezimizde bilimsel araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçları bilimsel platformda sunmak ve anlaşılacak şekilde medya aracılığıyla halkımızı aydınlatmak,