Son Derece Güvenilir ve Etkili İş Çözümleri Sunuyoruz

VOLKAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KLİNİĞİ OLARAK
Yüksek tedavi standartlarını ilke edinip ve başarıyla uygulayan, hastalarımızın tüm ağız diş sağlığı gereksinimlerini karşılayıp ve tüm bu özellikleri ile referans gösterilen sağlık kuruluşu olma hedefimizi gerçekleştirebilmek için sürekli çalışmaktayız.
Hizmet kalitemizin sürekliliği ve kurumsal hedeflerimizi devam ettirirken, insan faktörünü elimine etmeden hastalarımızla kişisel ilişkilerimizi en sıcak halleriyle korumaya özen göstererek, makineleşmiş ilişkilerin olmadığı bir sağlık kuruluşu olmamak için çabalamaktayız. En başta her işin kendimize yapıldığını düşünerek yola çıktığımız için tedavi kalitesine ve bunların devamı için kişisel gelişime son derece önem vermekteyiz; bütün özel işlemler uzmanlar tarafından gerçekleştirilmekte ve bütün hekimlerimiz düzenli olarak sürekli eğitim programlarına dahil olmaktadırlar.

Vizyonumuz

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde en son ve en modern teknolojileri kullanmak, teşhis ve tedavinin en kısa sürede ve en mükemmel şekilde gerçekleşmesini sağlayarak hasta memnuniyetini sağlamak,
Korkunun maksimum olduğu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde en önemli unsurlardan biri sayılan sıcaklık, yakınlık, samimiyet ve güvenin özenle korunduğu güleryüzlü ve çağdaş bir hizmet sunmak,
Sadece hastanın ağrısını dindirip, eksik dişleri yerine koymaktan ziyade, fonksiyon ve estetiğin birleştiği estetik diş hekimliği uygulamalarını en güzel ve en hızlı bir şekilde gerçekleştirmek,
Yeni teknik ve bilgileri öğrenmek amacıyla, doktorların yurt içi ve yurt dışı kongre ve kurslara katılmalarını sağlamak,
Son teknolojik dijital cihazlarla donanımlı merkezimizde bilimsel araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçları bilimsel platformda sunmak ve anlaşılacak şekilde medya aracılığıyle halkımızı aydınlatmak,
Dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını en üst seviyede uygulamaktır.

Misyonumuz

Yüksek tedavi standartlarını ilke edinen ve başarıyla uygulayan, hastaların beklentilerinin üzerinde tedavi hizmeti sunan bir ağız ve diş sağlığı merkezi olmak,
Diş hekimliği hizmetlerini ve koruyucu hekimlik uygulamalarını en çağdaş yaklaşımlarla mükemmel bir şekilde gerçekleştirmek,
Özellikle genç ve çocukların ağız ve diş sağlığına önem vererek, ilerleyen yaşamlarında diş problemleriyle karşılaşmalarını minimum düzeylere indirmek,
Tıbbi etik değerlerinden ödün vermeksizin tedavi standartlarını yükselterek ve estetik diş hekimliğinde kullanılan son teknolojileri uygulayarak, özgüveni yerinde, güzel ve sağlıklı bir gülümsemeye sahip insanların sayısını artırmaktır.

Kalite Politikamız

Sağlık hizmetlerine bakış açısı, hizmeti sunuş şekli ve sürekli kalite iyileştirme faaliyetleriyle alanında örnek gösterilen bir Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak kalite politikamızdır.

Değer ve Politikalar

Kanıta dayalı bilgilerin ışığında gelişmeleri yakından izleyen, diş hekimliğinin her alanında inovasyon ve kalite odaklı bir kurum olmak.
Hasta ihtiyaç ve beklentilerini toplumsal hizmet bilincinde karşılayan, toplumun ağız ve diş sağlığını iyileştiren, liderlik ve etik değerleri olan yetkin diş hekimlerinin topluma kazandırılmasını sağlayan kurumsal bir yapı olmak.
Öncelikli olarak toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla çalışmalar yapmak.
Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.
Ağız ve diş sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.
Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.
Çevre sağlığını gözeterek çevreye zarar vermemek.
Sağlık hizmetlerinde kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

20

Hizmet Yılı

ı

37992

Hasta Sayısı

100

Tedavi Başarı Yüzdesi

Bize Her Konuda Yazabilirsiniz

İletişim Sayfamıza ulaşmak için lütfen