Değerli Hastamız ve Ailesi;

Kurumumuz, verdiği tüm hizmetlerde hasta hak ve sorumluluklarını ciddiyetle dikkate almaktadır. Hasta Hakları ve Sorumlulukları Komitemiz , bu konudaki ilke ve uygulamalarımızı sürekli olarak izlemekte ve geliştirmektedir . Komitemiz , hasta hakları ve sorumluluklarını açıklayan broşür ve dökümanlarla bu alanda ihtiyacınız olan bilgileri size iletmektedir. Sizlerin de hasta sorumluluklarına özen göstermeniz , yapılacak tedavi ve uygulamaların saygın ve güvenilir bir ortamda yürütülmesini sağlayacaktır.

Kurumumuzun bu alandaki çalışmaları, ulusal ve uluslararası hasta hak ve sorumlulukları esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca hasta çocukların hakları ile ilgili olarak “Hasta Çocuklar Bildirgesi” önerileri de dikkate alınmıştır.

Bu alandaki görüşlerinizi, iletişim formumuzu doldurarak veya info@volkandis.com adresine atarak bize iletebilirsiniz. Görüşleriniz, Hasta Hakları birimimize iletilmektedir.

ADALET VE HAKKANİYETE UYGUN OLARAK HİZMETLERDEN FAYDALANMA HAKKI

Hekim ve sağlık personelleri tıp kurallarına uygun olarak tanı ve tedavi uygularlar. Hastalarımız sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Kurumumuzun kural ve uygulamalarına katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi sürecinde gerekli özveriyi göstermelisiniz.

BİLGİ İSTEME HAKKI

Hastalarımız sağlık hizmetlerinden hangi şartlarda, nasıl faydalanabileceği ve tedavi süreci hakkında kapsamlı bilgi isteme hakkına sahiptir. Hastanın dini, etnik ve dil özellikleri göz önünde bulundurularak hastaya onun anlayacağı şekilde bilgi verilmektedir.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk hastalarımız için; Ebeveyn çocuğu ile ilgili tanı ve tedavi aşamasında bilgi istemelidir.
Yetişkin hastalarımız için; Hastalarımız tedavinin nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi istemelidir.
Engelli hastalarımız için; Hastalarımızın ebeveyn veya yakınları tedavi süreci hakkında bilgi istemelidir.

SAĞLIK KURULUŞUNU SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

Hastalarımız hekimini veya sağlık kurumunu tedavinin herhangi bir aşamasında değiştirme hakkına sahiptir. Hastalarımız tedaviyi kabul etmemesi halinde Tıbbi İşlemi Red Formu’nu imzalayarak tedaviye başka bir sağlık kurumda devam edebilir.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk hastalarımız için ; Ebeveyn tedavi aşamasında kurum değişikliği isteğini bildirmelidir.
Yetişkinler hastalarımız için ; Hastalarımız hekim veya sağlık kurumun değişikliği isteğini bildirmelidir.
Engelli hastalarımız için; Ebeveyn hekim veya sağlık kurumu değişikliğini bildirmelidir.

ÖNCELİK SIRASININ BELİRLENMESİNİ İSTEME HAKKI

Hastalarımızın öncelik hakkı tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmektedir.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk hastalarımız için; Ebeveynin sağlık personeline durumu anlatarak sıra önceliği talep edebilir.
Yetişkin hastalarımız için; Hastalarımız durumunun öncelik gerektirdiğini düşünüyorsa sağlık personeline bildirmelidir.
Engelli hastalarımız için; Ebeveyn acil bir durum olduğunu düşünüyorsa sağlık personeline bildirmelidir.

TIBBİ GEREKLERE UYGUN TEŞHİS, TEDAVİ VE BAKIM ALMA HAKKI

Hastalarımızın teknik standartlarla belirlenen modern tıbbi yöntemlerle tanı ve tedavileri yapılmaktadır.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk hastalarımız için; Ebeveynlerin hekimin sorduğu sorulara eksiksiz ve net cevap verilmesi gerekmektedir.
Yetişkin hastalarımız için; Tedavi sürecinde olumsuz-olumlu değişiklikleri hekime bildirmelisiniz.
Engelli hastalarımız için; Ebeveyn veya hasta yakını rahatsızlığını net ve doğru şekilde anlatmalıdır.

TIBBİ GEREKLİLİK DIŞINDA MÜDAHALE YASAĞI

Endikasyon (tıbbi gereklilik) olmaksızın ölüm , hayati tehlike,sağlığa zarar verici tıbbi müdahale de bulanamaz.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk, Yetişkin ve Engelli hastalarımız gereksiz tıbbi tedavi ve muayenelerden korunma hakkına sahiptir.

SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ ALMA HAKKI

Hastalarımıza tedavinin nerede, ne şekilde , nasıl yapılacağı, muhtemel oluşabilecek komplikasyon ve tahmini süresi detaylı olarak bilgi verilmektedir.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk hastalarımız için; Ebeveynler hastalığın gidişatı ile ilgili bilgiyi sözlü veya yazılı talep etme hakkı vardır.
Yetişkin Hastalar için; Alternatif tedavi yöntemlerini öğrenmek için bilgi alabilirler.
Engelli hastalar için; Bilgileri algılama konusunda sıkıntı yaşanırsa yakınından yardım isteyebilir.

KAYITLARI İNCELEME HAKKI

Hastalarımız sağlık durumunun bulduğu tıbbi evrakların bir ekini talep edebilir ve inceleyebilir. Bu bilgileri sadece hasta yakınları veya doğrudan ilgili kişiler tarafından istenilebilir.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk, yetişkin ve engelli hastalarımız için; Ebeveynleri veya hasta yakınları dosyayı ilgili kurumlarda kullanmalı ve muhafaza etmelisiniz.

KAYITLARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEME HAKKI

Hastalarımız sağlık durumu ile ilgili kayıtlarında eksik , belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerin düzeltilmesini talep edebilir. Kayıt düzenlemesi hastanemizin idari işleri tarafından incelenir.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk ,yetişkin ve engelli hastalarımız için; Ebeveynler veya hastanın yakınının yetkinliğinin çerçevesinde kayıtları inceleme ve açıklama yazılmasını isteme hakkı bulunmaktadır.

BİLGİ VERMENİN USULÜ

Sade bir dille , tereddüt ve şüpheye yer verilmeden ,hastanın psikolojik durumu da göz önünde bulundurularak tedavi anlatılır. Gerektiğinde tercüman desteği sağlanmaktadır.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk, yetişkin ve engelli hastalarımız için; Ebeveynler veya hasta yakınları verilen bilgileri yetersiz bulduğunda bu durumu yetkili kişilere iletebilirler.

BİLGİ VERİLMESİ UYGUN OLMAYAN VE TEDBİR ALINMASI GEREKEN HALLER

Hastalarımızın isteği üzerine ailesi veya yakınlarına sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmektedir.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk, yetişkin ve engelli hastalarımız için; Ebeveyn veya hasta yakını tedavi hakkında almak istediği bilgiyi bildirmelidirler.

MAHREMİYETE SAYGI GÖSTERİLMESİ

Hastalarımızın tedavileri makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmektedir. Sağlık değerlendirmelerine hastalarımızın yetkilendirdiği kişiler ulaşabilmektedir.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk, yetişkin ve engelli hastalarımız için; Gizli tutulması gerektiğini düşündüğünüz bilgileri bize bildirmelisiniz.

RIZA OLMAKSIZIN TIBBİ İŞLEME TABİ TUTULMAMA HAKKI

Hastalarımıza uygulanacak her tedavi için bilgilendirme yapılmakta ve onam alınmaktadır.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk, yetişkin ve engelli hastalarımız için; Tedavi süreci içerisinde hekim ve sağlık personellerimize destek olmalısınız.

TIBBİ MÜDAHALEDE HASTANIN RIZASI VE İZİN

Hastalarımıza tedavi sırasında gerçekleşebilecek riskler ve alternatif yöntemler detaylı bir biçimde anlatılmaktadır. Uygulanacak tedaviye onam alındıktan sonra başlanmaktadır.
Hastalarımız tedaviyi reddetme hakkına sahiptir.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk hastalarımız için; Ebeveyn planlanan tedavinin uygulanması için onam formunu okumalı ve onay vermelidir.
Yetişkin hastalarımız için; Onam formunu okumalı ve belirtilen süre içerisinde onay vermelidir.
Engelli hastalarımız için; Ebeveyn veya yakını onam formunu okumalı ve onay vermelidir.

TEDAVİYİ REDDETME HAKKI

Hastalarımız kanunen zorunlu olan haller dışında ve oluşabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere planlanan veya uygulanan tedaviyi reddetme hakkına sahiptir.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk, yetişkin ve engelli hastalarımız için; Ebeveyn veya hastanın yetkilendirdiği kişiler yasalara uygun biçimde tedaviyi reddetmelisiniz.

ALIŞILMIŞ OLAMAYAN TEDAVİ USULLERİNİN UYGULANMASI

Hastalarımıza tıbbi araştırmalar sonucu tecrübe edilmiş tedaviler uygulanmaktadır.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk, yetişkin ve engelli hastalarımız için; Ebeveyn veya hasta yakını planlanan tedaviye başlamadan önce alternatif tedavileri sormalısınız.

RIZANIN ŞEKLİ VE GEÇERLİLİĞİ

Hastalarımıza uygulanacak tedaviye başlamadan önce rızasının alınması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili yöntemler belirlenmiştir.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk, yetişkin ve engelli hastalarımız için; Hukuka ve ahlaka aykırı bir durum olduğunu düşündüğünüzde yetkili kişilere bildirmelisiniz.

RIZANIN KAPSAMI

Hastalarımız tedaviye başlamadan önce hekim veya sağlık personellerimiz tarafından bilgilendirilir ve onamı alınmaktadır.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk, yetişkin ve engelli hastalarımız için; Ebeveyn veya hasta yakını uygulanacak tedavi hakkında detaylı bilgi istemeli ve yazılı olarak bildirmelisiniz.

TIBBİ ARAŞTIRMALARDA RIZA

Uygulanması planlanan deney ve araştırmalarda Deney ve Araştırmalar Prosedürü’ne uygun hareket edilmektedir.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk, yetişkin ve engelli hastalarımız için; Uygulanacak deney ve araştırmalarda detaylı bilgi almalı ve onam formunu imzalamalısınız.

GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

Hastalarımız, hastanemiz güvenlik görevlileri tarafından korunmakta ve kamera sistemi ile güvenlik tedbiri alınmaktadır.
Kendini koruyamayacak durumda olan hastalarımızın güvenliğine özen gösterilmektedir.
Hastanemizde çalışan personeller yaka kartı takmaktadır.

REFAKATÇİ BULUNDURMA

Muayene ve tedavi sırasında hastalarımızın yakınının yanında bulunmasına izin verilir.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk, yetişkin ve engelli hastalarımız için ; Tedavi sırasında bakımınıza destek olabilecek bir yakınınızın bulunmasını tavsiye ederiz.

HİZMETİN SAĞLIK KURUM VE KURULUŞU DIŞINDA VERİLMESİ

Kuruluşumuz koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesinde ve tıbbi sebeplerden dolayı sağlık kuruluşuna gelemeyebilir veya getirilemeyebilir bu konuda yönlendirmeler ile hizmetin sağlık kuruluşu dışında verilmesi sağlanmaktadır.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk, yetişkin ve engelli hastalarımız için; Ebeveyn veya hasta yakınları personellerimiz tarafından yönlendirmelere uymalısınız.

MÜRACAAT,ŞİKAYET VE DAVA HAKKI

Uygulanan işlemler ve hizmetlerle ilgili memnuniyetler takip edilmektedir. Hastalarımızın tedavi, bakımı ve işlemler esnasında hasta hakları konusunda ihmal olduğunu düşünüyor iseniz hukuki yollara başvurma hakları vardır.
Hastalarımızın Sorumlulukları:
Çocuk, yetişkin ve engelli hastalarımız için; Memnun olduğunuz veya eksik gördüğünüz alanlarda görüşlerinizi bildirmelisiniz.

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU

Hasta haklarının ihlali halinde personeli istihdam eden kurum ve kuruluş aleyhine maddi veya manevi tazminat davası açılabilir. Ancak aleyhine dava açılacak merciin kamu kurum ve kuruluşu olması halinde;
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ‘nun 12 nci maddesine göre; hakkın bir idari işlem dolayısıyla ihlal edilmesi halinde ilgililer, doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine dava açma süresi içerisinde tam yargı davası açabilirler.
Aynı kanunun 13 ncü maddesi uyarınca zarar verici eylemin öğretildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde maddi ve manevi tazminat olarak istenilen tazminat miktarı ayrı ayrı gösterilerek idareye müracaat edilmesi ve talebin açıkça veya zımnen reddi halinde kanuni süreci içinde idari yargı mercilerinde dava açılması gerekir.