Kariyer

İnsan Kaynakları
Açık Pozisyonlar
Eğitim
Ücret ve Ek Olanaklar
İşe Alım Süreci ve İşleyiş
Başvuru Formu

Volkan Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirerek, çalışanların etkin ve daha verimli olabilmesi, kariyer olanaklarının verilmesi ve bu doğrultuda uyumlu ve saygın bir iş ortamı oluşturulmasını sağlamaktır.
Bununla birlikte;
Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe ve kültürümüze uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek
Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak
Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kariyer  imkanı sağlamak
Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek
Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek
Açık iletişim ortamı sağlamak
Çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek.

Şuanda Açık Pozisyonumuz bulunmamaktadır.

Aramıza yeni katılan tüm çalışanlarımıza işe başlanan gün kurumsal oryantasyon eğitimi verilmektedir.
Ayrıca işe başladıkları ay içerisinde, İnsan Kaynakları tarafından sınıf eğitimi şeklinde, oryantasyon eğitimi de verilmektedir.
Kurumsal oryantasyonun ardından, görev yapacağı birim tarafından, bölüme özgü oryantasyon eğitim programı uygulanmaktadır.
Burada, çalışanın bölüme ve göreve özgü süreçleri ve uygulamaları rehber eşliğinde öğrenmesi hedeflenir.
Oryantasyon ve zorunlu eğitimler haricinde gerçekleştirilen tüm eğitim ve gelişim faaliyetleri; yetkinlikler, akreditasyon standartları, mesleki ve kişisel gereksinimler dikkate alınarak yapılan yıllık eğitim ihtiyaç analizine göre belirlenmektedir.
Eğitim ve gelişim planları, bu analizden çıkan sonuçlar dikkate alınarak hazırlanmakta; gerektiğinde profesyonel firmaların eğitimleriyle desteklenmektedir.

Ücretlerimiz her ayın son haftası anlaşmalı olduğumuz banka aracılığıyla çalışanlarımızın hesap numaralarına yatırılmaktadır.
Çalışanlarımız ve çalışanlarımızın yakınları, hastalık durumunda veya periyodik sağlık taramaları için hastanelerimizin tüm olanaklarından indirimli olarak faydalanabilmektedir.

Seçme ve yerleştirme sürecinde, “Birimlere uygun personelin seçilmesi” temel ilke olarak benimsenmekte; ayrım yapmaksızın adaylara eşit davranılmaktadır.
Seçme ve yerleştirme sistemimizin temel ilkesi; grubumuz’un felsefe, vizyon, misyon ve ilkelerini benimseyip uygulayabilecek, kendini ve takımını geliştirebilecek, öğrenme ve yeniliklere açık, insan ilişkilerinde başarılı, insiyatif sahibi, eğitimli, profesyonel insan kaynağını istihdam etmektir.
Bu süreçte kullandığımız yöntemler aday profiline göre çeşitlilik göstermektedir.
Çeşitli test ve envanterler, değerlendirme merkezleri, yetkinlik bazlı mülakat teknikleri kullanılmaktadır.